[Permís] Accident, malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que comporti repòs domiciliari d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat o d’una persona convivent en el mateix domicili​

​Ves a ATRI per fer la tramitació   Durada Els dies de permís es podran gaudir dins…

[Permís] Trasllat de domicili

Retribucions: 100 % Documentació: Certificat d’empadronament. Termini: Cal presentar la sol·licitud abans d’iniciar el permís. Observacions: S’han de gaudir dels…

[Permís] ​​Exàm​ens finals en centres oficials​​

Durada: Un dia per assistir a exàmens finals en centres oficials. El temps indispensable per a altres proves…

[Permís] De flexibilitat horària recuperable

Es poden autoritzar permisos d’absència del lloc de treball d’un mínim d’una hora i un màxim…

[Permís] pel compliment d’un deure inexcusable i deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral

Amb substitució del/de la docent Durada: El temps indispensable per complir un deure inexcusable de caràcter públic (per exemple, ser candidat/a…

[Permís] Per conciliació en relació amb la covid-19​

Documentació que cal adjuntar:​ Comunicat del centre de gent gran i discapacitat, centre educatiu o llar d’infants.…

[Permís] Progenitors amb fills discapacitats per assistir a reunions en centres d’educació especial o d’atenció precoç

Durada: Els progenitors amb fills discapacitats poden gaudir conjuntament d’un permís retribuït per assistir a reunions…

[Permís] Matrimoni d’un familiar fins a segon grau de consanguinitat

Durada: Un dia per raó del matrimoni d’un familiar fins a segon grau de consanguinitat. Es…

[Permís] Assistir a activitats de formació

Durada: Es concedirà el permís per assistir a activitats de formació del Departament d’Ensenyament, quan així…

[Permís] Naixement de fills prematurs

Durada: Per naixement d’un fill o filla prematur o que per qualsevol circumstància hagi de romandre…