[Permís] Mort, accident, malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que comporti repòs domiciliari d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat

Durada: Si el familiar és de 1r grau: 3 dies hàbils si el succés es produeix…

[Permís] Situació d’espera de resultats de les proves PCR

[Permís] Exàmens prenatals i tècniques de preparació al part i per a tràmits administratius d’adopció o acolliment

Durada: El temps necessari per exàmens i tècniques de preparació al part. Les parelles que optin…

[Permís] Trasllat de domicili

Durada: Si el trasllat de domicili és en la mateixa localitat on té el domicili el…

[Permís] Assistència a exàmens i altres proves d’avaluació

Durada: Un dia per assistir a exàmens finals en centres oficials. El temps indispensable per a…

Permís pel compliment d’un deure inexcusable i deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral

Durada: El temps indispensable per al compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic o personal i…

[Permís] De flexibilitat horària recuperable

Durada: Es poden autoritzar permisos d’absència del lloc de treball d’un mínim d’una hora i un…

Progenitors amb fills discapacitats per assistir a reunions en centres d’educació especial o d’atenció precoç

Durada: Els progenitors amb fills discapacitats poden gaudir conjuntament d’un permís retribuït per assistir a reunions…

[Permís] Matrimoni d’un familiar fins a segon grau de consanguinitat

Durada: Un dia per raó del matrimoni d’un familiar fins a segon grau de consanguinitat. Es…

[Permís] Assistir a activitats de formació

Durada: Es concedirà el permís per assistir a activitats de formació del Departament d’Ensenyament, quan així…

[Permís] Naixement de fills prematurs

Durada: Per naixement d’un fill o filla prematur o que per qualsevol circumstància hagi de romandre…