[Llicència] Serveis prestats

Sol·licitud de certificat de serveis prestats – 1,3Mb  Ves a ATRI per fer la tramitació    Important! …

Llicència ​​​per estudis (s​ense retribució)

Aquesta llicència és per a funcionaris. S’ha de sol·licitar abans del 30 de juny anterior al…

Llicència per assumptes propis

Personal funcionari de carrera i en pràctiques i personal interí. Durada: Fins a 6 mesos cada…

Sol·licitud de permisos, llicències i reduccions a través de la plataforma ATRI

A l’apartat Sol·licituds i tràmits del portal de centre, podeu trobar tots els tràmits (permisos, reduccions de jornada i…

Formularis i models per sol·licituds i tràmits

Al Portal de Centre teniu accés a un Catàleg de formularis i a totes les Sol·licituds…

Sobre la suspensió o la interrupció de permisos, llicències, vacances i reduccions de jornada

orientacions-docents-dgfpiere.pdf.pdfNota informativa sobre la suspensió o la interrupció del gaudiment dels permisos, les llicències, les vacances…

Incapacitat temporal per malaltia comuna i risc durant l’embaràs (Règim especial de MUFACE)

Personal docent acollit al règim especial de la MUFACE. A622.pdfSol·licitud de llicència, documentació i normativa –…

[Llicència per] Accident laboral

PERSONAL QUE HO POT DEMANAR: • Funcionari • Personal interí i substitut • Personal laboral Com…

Subsidi per incapacitat temporal [MUFACE]

El subsidi d’incapacitat temporal és una prestació la finalitat de la qual és compensar la minoració…

Absències

Les absències al lloc de treball han d’estar justificades, cal demanar permís, baixa o presentar declaració…

Borsa de 15 hores i justificació d’absències per motius de salut (i altres)

La justificació de les absències per causa de malaltia o que donin lloc a una incapacitat…

El recurs de reposició (amb model d’exemple)

Les resolucions i els actes a què fa referència l’article 107.1 de la Llei 30/1992, de…

Encàrrecs de serveis

En interès del centre, el director o directora pot assignar un encàrrec de serveis a qualsevol…

Permuta de lloc de treball

Observacions: Es podran autoritzar excepcionalment permutes entre funcionaris en actiu dels cossos docents quan concorrin les…

Normativa (llicències, permisos, jubilació, salut laboral, horari, …)

Normativa (llicències, permisos, jubilació, salut laboral, horari, …)