Formularis i models per sol·licituds i tràmits

Al Portal de Centre teniu accés a un Catàleg de formularis i a totes les Sol·licituds…

Sobre la suspensió o la interrupció de permisos, llicències, vacances i reduccions de jornada

orientacions-docents-dgfpiere.pdf.pdfNota informativa sobre la suspensió o la interrupció del gaudiment dels permisos, les llicències, les vacances…

Llicència ​​​per estudis (s​ense retribució)

Aquesta llicència és per a funcionaris. S’ha de sol·licitar abans del 30 de juny anterior al…

Incapacitat temporal per malaltia comuna i risc durant l’embaràs (Règim especial de MUFACE)

Personal docent acollit al règim especial de la MUFACE. A622.pdfSol·licitud de llicència, documentació i normativa –…

Llicència per assumptes propis

Aquesta llicencia és per al personal funcionari de carrera (no funcionari en pràctiques ni els interí).…

[Llicència per] Accident laboral

PERSONAL QUE HO POT DEMANAR: • Funcionari • Personal interí i substitut • Personal laboral Com…

Subsidi per incapacitat temporal [MUFACE]

El subsidi d’incapacitat temporal és una prestació la finalitat de la qual és compensar la minoració…

Absències

Les absències al lloc de treball han d’estar justificades, cal demanar permís, baixa o presentar declaració…

Borsa de 15 hores. Justificació d’absències per motius de salut

instruccions_absencies_motius_salut_professors.pdfInstrucció 1/2019, de 6 de febrer, sobre justificació d’absències per motius de salut del personal docent…

Serveis prestats. Sol·licitud de certificat

a381.pdfSol·licitud de certificat de serveis prestats Personal docent

El recurs de reposició (amb model d’exemple)

Les resolucions i els actes a què fa referència l’article 107.1 de la Llei 30/1992, de…

Encàrrecs de serveis

En interès del centre, el director o directora pot assignar un encàrrec de serveis a qualsevol…

Permuta de lloc de treball

Observacions: Es podran autoritzar excepcionalment permutes entre funcionaris en actiu dels cossos docents quan concorrin les…

Normativa (llicències, permisos, jubilació, salut laboral, horari, …)

Normativa (llicències, permisos, jubilació, salut laboral, horari, …)