Formularis i models per sol·licituds i tràmits

Al Portal de Centre teniu accés a un Catàleg de formularis i a totes les Sol·licituds…

Sobre la suspensió o la interrupció de permisos, llicències, vacances i reduccions de jornada

orientacions-docents-dgfpiere.pdf.pdfNota informativa sobre la suspensió o la interrupció del gaudiment dels permisos, les llicències, les vacances…

Taula de retribucions reducció de jornada cura fill/a en diferents modalitats

quadre_retribucions_retorn_compactacio.pdfRETRIBUCIONS ​​PEL​​ GAUDIMENT​​ DEL​​ PRIMER​​ ANY​​ DE​​ LA ​​REDUCCIÓ ​​DE ​JORNADA​​ PER ​​CURA ​​DE ​​FILL ​​O…

El recurs de reposició (amb model d’exemple)

Les resolucions i els actes a què fa referència l’article 107.1 de la Llei 30/1992, de…

Permuta de lloc de treball

Observacions: Es podran autoritzar excepcionalment permutes entre funcionaris en actiu dels cossos docents quan concorrin les…

Normativa (llicències, permisos, jubilació, salut laboral, horari, …)

Normativa (llicències, permisos, jubilació, salut laboral, horari, …)