Aclariments per a l’elaboració del Pla d’organització de centre per al curs 2020 – 2021

Aclariments sobre la reducció de 2 hores dels majors de 55 anys, sisena hora, menjador escolar,…

Formularis i models per sol·licituds i tràmits

Al Portal de Centre teniu accés a un Catàleg de formularis i a totes les Sol·licituds…

Sobre la suspensió o la interrupció de permisos, llicències, vacances i reduccions de jornada

orientacions-docents-dgfpiere.pdf.pdfNota informativa sobre la suspensió o la interrupció del gaudiment dels permisos, les llicències, les vacances…

Després del 8M. Denunciem les polítiques d’ERC amb l’aval dels Comuns

Després de la VAGA GENERAL FEMINISTA del 8M d’enguany volem denunciar el feminisme de postal que…

Reincorporació progressiva per motiu de malalties oncològiques o d’especial gravetat

Instrucció 6/2019, de 8 de novembre, sobre les mesures de reincorporació progressiva al lloc de treball…

[Permís] Lactància

Una hora diària d’absència del lloc de treball, que es pot dividir en dues fraccions de…

[Reducció de jornada] Per interès particular

La reducció de jornada s’inicia el dia 1 de setembre i finalitza el 31 d’agost. La…

Taula de retribucions reducció de jornada cura fill/a en diferents modalitats

quadre_retribucions_retorn_compactacio.pdfRETRIBUCIONS ​​PEL​​ GAUDIMENT​​ DEL​​ PRIMER​​ ANY​​ DE​​ LA ​​REDUCCIÓ ​​DE ​JORNADA​​ PER ​​CURA ​​DE ​​FILL ​​O…

Les noves retallades als i les majors de 55 anys i al professorat interí

L’ACORD GOV/70/2016, de 31 de maig, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament…

Tramitació reducció de jornada (resum)

A l’hora de fer una sol·licitud, descarregueu el model al vostre ordinador, empleneu els camps i,…

Permisos, llicències i reduccions de jornada (IMEB)

Reducció horària per a majors de 55: errors, males interpretacions o estafa de l’Administració?

Arran dels problemes que està suposant pels centres la cobertura de les 2 hores de reducció…

Els anys treballats amb reducció de jornada afecten a la retribució de la jubilació?

Segons l’article 30.4 del Reial Decret Legislatiu 670/1987, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Text…

[Reducció] Per cura d’un familiar de primer grau fins al 50%, per raó de malaltia molt greu

Modalitats i retribucions: La reducció de jornada que es pot demanar és fins al 50%, amb una…