Coordinació d’activitats empresarials

En aquest apartat trobareu els procediments i instruccions que tenen per objectiu complir la normativa vigent…

Seguretat en el treball

En aquest apartat trobareu documents relatius a la disciplina preventiva de seguretat en el treball, que…

[Addenda 25.1.16] Protocol assetjament

AddendaAddenda del Protocol, i amb criteris, eminentment de caire interpretatiu. a) Informació als delegats/ades de prevencióAmb…

Incapacitat laboral per al servei (IPS)

Total (pel desenvolupament de les funcions fonamentals de la seva feina) Es considera com a servei…

Seguretat i Salut (2 feb 2016)

Documents per a l’organització i la gestió dels centres. Seguretat i salut.

Novetats MUFACE

Nuevas cuantías para el cálculo de las ayudas económicas en los casos de parto múltiple durante…

[Muface] BOE: nous concerts d’assistència sanitària

Amb data 19 de desembre de 2015 s’han publicat al BOE els concerts subscrits amb entitats…

Canvis en el control i gestió de les baixes per incapacitat temporal

El dia 1 de desembre del 2015 ha entrat en vigor el RD 625/2014, desenvolupat en…

1 i 3 de desembre 2015: Jornades de Lluita de CGT Catalunya contra les altes mèdiques injustificades

1 i 3 de desembre 2015: Jornades de Lluita de CGT Catalunya contra les altes mèdiques…

Esquerda. Coordinadores i coordinadors de riscos laborals al centre

Quines són les seves funcions? Què implica? Quina és l’estructura del Servei de Prevenció de Riscos…

Baix Llobregat informa. Comitè de Salut Laboral [16/10/15]

El comitè de salut laboral és un organisme en el quan hi ha representació dels Servei…

Canvis del lloc de treball per motius de salut (article 25)

Amb la derogació de la DAP, actualment només existeix la possibilitat d’adaptació del lloc de treball…

IMEB-CEB. IT i Accidents laborals

El Reial Decret Llei 20/2012, va modificar els complements de prestació econòmica que teníem en els…

BOE: tota la legislació en prevenció de riscos laborals

http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=037_Prevencion_de_riesgos_laborales&modo=1

Adaptacions i/o canvi de lloc de treballa per motius de salut

Article 25 de l’LPRL: protecció de treballadores i treballadors especialment sensibles a determinats riscos: “L’empresari garantirà…

Seguretat i Salut – Web del Departament d’Ensenyament

Cotitzacions i prestacions

Seguretat Social

Normativa (llicències, permisos, jubilació, salut laboral, horari, …)

Normativa (llicències, permisos, jubilació, salut laboral, horari, …)

Normativa general, formació i guies

Normativa sobre temperatures: ni menys de 17º ni més de 27º

Normativa LLEI 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals. (BOE núm. 269 publicat…