[Permís] Atendre fills prematurs o que, per qualsevol altra causa, hagin de ser hospitalitzats a continuació del part

Durada: Equivalent al temps d’hospitalització del fill o filla, a continuació del part, i fins un màxim de 13 setmanes.

Observacions: Aquest permís s’inicia a partir del finiment del permís de maternitat o de la setzena setmana posterior al part.

Retribucions: 100%