Procediment per demanar la reducció de 2 hores lectives per al personal docent major de 60 anys per al curs 24-25

Aquest procediment és exclusivament per sol·licitar la reducció de 2 hores lectives per al personal docent major de 60 anys. [Prorrogat] No més tard del 5 de juliol de 2024.

Resolució EDU/2126/2024 sobre el procediment de reducció de dues hores lectives setmanals al centre per al personal funcionari docent que tingui 60 o més anys per al curs 2024-2025.

La petició per sol·licitar la reducció de 2 hores complementàries per al personal docent d’entre 55 i 59 anys forma part d’un altre procediment que es posarà en marxa a inicis de juliol.

Per poder demanar aquesta reducció, la persona interessada ha de tenir 60 anys complerts abans de l’1 de setembre de 2024, tenir 15 o més anys de serveis prestats i no ocupar càrrec directiu, però sí que és compatible amb càrrecs unipersonals de coordinació i/o tutoria.

Les activitats setmanals assignades en substitució de les dues hores lectives s’incorporaran a l’horari setmanal que no s’ha de fer al centre. L’assignació de l’horari es farà de la següent manera:

  • Cos de mestres, amb un horari de treball de 37 hores i 30 minuts setmanals, seran de caràcter obligatori 28 hores de permanència al centre, que comprèn les hores lectives i les hores d’horari fix.
  • Cos de professorat de secundària amb un horari de treball de 37 hores i 30 minuts setmanals, seran de caràcter obligatori 22 hores de permanència al centre, que comprèn les hores lectives i les hores d’horari fix.

Les persones interessades a sol·licitar aquesta reducció ho poden fer a través del portal ATRI sol·licitud adreçada a la direcció del centre.

Recordem! A partir del curs 25-26 la reducció de 2 hores lectives es farà extensiva al personal docent d’entre 55 i 59 anys.

Mentrestant el personal docent d’entre 55 i 59 anys pot continuar demanat la reducció de 2 hores complementàries.