Termini extraordinari per sol·licitar la reducció de jornada per interès particular (personal docent estabilitzat)

De l’1 al 15 de setembre de 2023, s’estableix termini extraordinari per presentar sol·licituds de reducció de jornada per interès particular per al personal docent:

  • que estabilitza a data 1 de setembre de 2023 
  • dels centres que s’integren a la xarxa de titularitat de la Generalitat  a partir de l’1 de setembre de 2023, i que fins a aquella data no té accés al Portal ATRI.

Resolució de la directora general de Profe​ssorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableix un termini extraordinari de presentació de la sol·licitud de reducció de jornada.